moreshetyamit.net
פינת הפלברה - הכל אמת - אח"י חיפה - Moreshetyamit
רן סולומון, בקר אש אחי חיפה, שארם; 1979-1976 4 סיפורי פלברה קצרים והכל אמת 1 – מעשה בקלינים שתקועים עד היום, ותותח 1 שסרח בתמונה – קלינים תקועים בחרטום אחי חיפה, מתוך מחסן חרטום, החוצה. מי תקע? אילן בוכריס (הפלגת החלפת פיקוד עם דובי ברם); איפה תקע – אין שם, בים האדום, 2-3 ימיקרא עוד