moreshetyamit.net
מפקד יעקב ניצן לצוות אח"י עכו - Moreshetyamit
מאת: רס"ן יעקב ניצן 12 ביוני 1970 לאח"י עכו ביום פרידתי ממנה צוות אח"י עכו, לאחר למעלה משנה וחצי של פיקוד על אח"י עכו, הגיעה השעה בה עלי לעזבכם ולהעביר את הפקוד לרס'ן נוי. התקופה בה פקדתי על אח"י עכו הייתה עבורי תקופה מרתקת, מסעירה והמעניינת בחיי. יחדיו קבלנו ספינה שהיא חומר גולמי, גוף ומנועיםקרא עוד