moreshetyamit.net
זאב ינובסקי - פיקוד על אח"י מולדת - Moreshetyamit
מאת אל"מ דימ' זאב ינובסקי 15 בספטמבר 2019 פיקוד על אח"י מולדת שנים 1980-1982 אח"י מולדת הייתה ספינת הנדרן השלישית, לפניה היו אח"י נצחון (בה הייתי סגן המפקד וקצין הנשק הראשון) ואח"י עצמאות. מפקד אח"י מולדת הראשון היה אז רס"ן אלי רגב, שהיה קצין נהדר ושבנה צוות לתפארת. אני שהייתי קצין הנשק של קס"ח, –קרא עוד