moreshetyamit.net
הפלי"ם בהעפלה - "בוטרוס" ברוך תירוש - Moreshetyamit
ברוך תירוש (בוטרוס) נכתב בחורף 1967 למולדת אנו מלווים… עלילות הפלי"ם בהעפלה המסע היה מפרך, ללא מלים צעדו הסיירים במעלה הגבעה המסולעת ואני מכוונם בשריקות ובנשיפות קלות. אחרי במשעול, צועדת הכיתה בדריכות ובאמונה עיוורת לעבר הרכס המאיים בצוקיו האפורים. אנו צועדים מהורהרים ונכשלים בטרשים וסלעים, והנעלים מתיזות צרורות צרורות במאמץ המייגע להתקדם ולאקרא עוד