moreshetyamit.net
הספד לרב חובל בן ברקוביץ ז"ל 5 במרץ 2019 - Moreshetyamit
דברים לזכרו של רב חובל בן ברקוביץ 05 במרץ 2019 לאלו שאינם מכירים אותי ולאלו ששכחו – שמי אברהם אריאל. בשנים 1955-56 הייתה לי הזכות לשרת 12 חודש כחובל שני ב”יהודה”, תחת פיקודו של בן ברקוביץ. לא אלאה אתכם בדברים על בן, הקברניט המעולה, שהפך כמעט-אגדה בחייו. עניין זה ידוע לכל ומועלה כאן על ידיקרא עוד