moreshetyamit.net
אל"מ דימ' צבי גבעתי - Moreshetyamit
ראיון עם אל"מ דימ' צבי גבעתי ינואר 2020 הראיון התקיים ב-2 בינואר 2020 בביתו של צבי גבעתי במושב כוכב מיכאל. במטרה לאסוף חומר לשיפור הערך בויקיפדיה. משפחה ילדות – המשפחה חיה בעיירה זאגוש ליד סאנוק בפולניה. האב יעקב רוטנברג היה סוחר בדים , האם חנה מבית אברהם הייתה אחות שלמדה את המקצוע בהולנד. לזוגקרא עוד