moreshetyamit.net
הבאת אח"י בת ים (ת-83) אל"מ אברהם פאר - Moreshetyamit
אברהם פאר 14 ביוני 2018 הבאת אח"י בת ים (ת-83) ביוני 1967 הייתי אמור לסיים את השנה השנייה של לימודי הנדסת מכונות בטכניון. באותו זמן הייתי מסופח ליחידת השתלמויות 18 של חיל חינוך ועם סיום שנת הלימודים להשתבץ לאחת היחידות לתקופת החופש. עם תחילת המתיחות בין ישראל ומצרים לאחר סגירת מיצרי טיראן ע"י המצרים,קרא עוד