moonwork.com.vn
VIETNAM FRONTIER SUMMIT 2018 - SỰ KIỆN DÀNH CHO STARTUP CÔNG NGHỆ CỦA NĂM ĐÃ ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG
Sau sự thành công của Frontier Summit 2017, Frontier Summit 2018 sẽ là cầu nối thúc đẩy sáng tạo bằng công nghệ tiên phong tại Việt Nam. Diễn ra vào 06/10/2018 tại Hà Nội