moonwork.com.vn
Năm địa điểm Không gian chung đáng để làm việc tại Hà Nội - Moonwork
Theo xu hướng chung của toàn thế giới, các doanh nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up) đã ngày càng bùng nổ và làm chao đảo nền kinh tế. Tiếp theo đó là sự gia tăng của không gian coworking (hay còn gọi là các không gian làm việc chung) …