moonwork.com.vn
2 triệu người sẽ làm việc tại coworking space trong năm 2018
Vào năm 2018, thị trường coworking spaces lại một lần nữa có thể mong đợi những điều tuyệt vời. Số lượng thành viên trung bình đang tăng lên và các nhà khai thác đang có kế hoạch mở rộng với tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm. Tuy nhiên, nhiều nhà khai thác …