mongolia-museum.com
Шашны зан үйлийн эд зүйлс
Шашны зан үйл, лүүжин тавихад хэрэглэдэг эд зүйлс Ritual objects and instruments (XIX-XX) Лүүжин тавих гэж юу вэ?- Энэ нь нас барсан хүнийг хойд төрөлд нь явуулах, айлын эд хөрөнгийг тогтоох, буян арвижуулж, гэм хорыг арилгах зэрэгт үйлддэг шашны зан үйл юм. What is exorcism? – It is dedicate