monabbat.ir
اصول اولیه سه تار - آموزش منبت و ساز
روش نشستن برای مشاهده تصویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنید 1- هنرجوی مبتدی برای تمرينات می تواند از صندلی نیز استفاده کند . 2- به هنگام نشستن بر روی صندلی ، از تکيه دادن پرهيز شود وحتما ً تقريباً از وسط صندلی استفاده شود . 3- براي راحتي بيشتر ميتوان پاي راست را بر روي […]