mojaporodica.com
Raza ima važnu poruku za svoje fanove, pogotovo one koji žive u dijaspori - Moja Porodica
Poruka Raze za sestre koje žive van Bosne i Hercegovine