mohandeseit.ir
کدام بهتر است؟ یاهو میل یا آوت لوک و یا جیمیل؟
این آمار را به شدت تغییر داده است که یاهو. در زیر مقایسه ای میان سرویس های Outlook، Yahoo! mail و Gmail انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم: Outlook