modriportal.org
Svet simbolov
Vse, kar obstaja in kar nas obdaja ima svojo določeno energijo, ki jo tudi oddaja. Tako vsak človek, žival, rastlina, kot tudi predmet ima specifično energijo, s katero vpliva na svojo okolico. Člo…