modiregharn.com
قالب خوب ؛ فروش خوب - مدیرقرن | کسب و کار اینترنتی | بازاریابی اینترنتی
در نوشتارهای قبلی به برخی عوامل اصلی کم رونقی فروشگاه های اینترنتی اشاره کردم . یکی از نکاتی که در مبحث قبل کمی بيشتر آن را باز کردم موضوع سیستم مدیریت محتوای فروشگاهی بود در این مجال کمی با شما در خصوص انتخاب قالب فروشگاه آنلاینتان ؛ سخن خواهم گفت حتما براي شما هم خريد …