modiregharn.com
دوره شغل دوم درآمد اول در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد+عکس - مدیرقرن | کسب و کار اینترنتی | بازاریابی اینترنتی
دوره شغل دوم درآمد اول از ۲۳ بهمن تا ۲ اسفند به مدت ۱۰ روز باتدریس محمود بهبهانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان شهر زاهدان برگزار شد. داستان دوره شغل دوم، درآمد اول همیشه در برخوردی که با افراد در سخنرانی ها و جا های مختلف داشتم، از من درخواست داشتند که نحوه راه اندازی …