modiregharn.com
برگزاری همایش کسب و کار اینترنتی در دانشگاه آزاد بوشهر+تصاویر - مدیرقرن | کسب و کار اینترنتی | بازاریابی اینترنتی
همایش کسب و کار اینترنتی دانشگاه آزاد بوشهر همایش کسب و کار اینترنتی در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، دانشکده علوم انسانی برگزار شد. این همایش باحضور جمعی از اساتید و دانشجویان این دانشگاه جهت در روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اجرا شد. شرح همایش کسب و کار اینترنتی دانشگاه آزاد بوشهر همایش کسب و …