moderna.podmostem.pl
Stocznia - Modernizm Gdyni
Spacer zorganizowany przez „Fundację Kulturalne Pomorze” po terenach byłej Stoczni Gdynia, podczas którego można było dowiedzieć się paru ciekawostek z kart historii lat wojennych jak i nieco nam bliższych lat 80-tych, czyli strajków Solidarnośćiowych. Podobne