moderna.podmostem.pl
Rada Dzielnicy "Kamienna Góra" zorganizowała wieczorny spacer
z przewodnikiem po zabytkach dzielnicy. Spacer rozpoczął się o godzinie 20.00 z pod przedwojennego już w znacznej mierze przebudowanego Hotelu "Różany Gaj"