mode2joy.pl
I Want You Now to nie wszystko…
Martin podczas pobytu w Berlinie ostro trenował nowy repertuar na swoją cześć występów. Wg ludzi z otoczenia zespołu I Want You Nów to dopiero pierwszy z kilku staroci odkurzonych na potrzeby dalsz…