mode2joy.pl
Podsumowanie amerykańskiej części trasy (cz.1).
Trasa w porównaniu do takiej Tour Of The Universe była przespokojna. Zaskoczeń właściwe żadnych. Tak żadnych, że cała chronologię wydarzeń można sprowadzić do 4 punktów.