mode2joy.pl
Podsumowanie pierwszej części Global Spirit Tour (cz.1.)
Trzy miesiące trasy minęły w sposób zaskakująco szybki. Jeszcze w maju głowiliśmy się co się pojawi w secie, tym czasem Panowie z depeche MODE już smażą tyłki na plaży, poddają zabiegom swoje umęcz…