mode2joy.pl
10.02 było dobrze, 11.02 jeszcze lepiej…
Pierwszej nocy dostaliśmy mały standard zimowej części trasy, drugiej nocy było Devotional Tour 1.5.