modaija.pl
Pierwszy 1 000 000 USD dla Polaków na Harvardzie
Anna i Dariusz Mioduscy z Warszawy przekazują pierwszy 1 000 000 USD na rzecz Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Harvard Club of Poland. Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Harvarda oraz Stowarzyszeniem Harvard Club of Poland o utworzeniu dedykowanego Funduszu Stypendialnego dla Polaków studiujących na Harvardzie podpisane zostało 2 marca 2011 w Bostonie. Fundusz jest zarządzany przez Uniwersytet Harvarda. Uroczyste ogłoszenie pierwszego darczyńcy odbyło się wczoraj