mobiltelefoni.tv
”Geoengineering” eller ”Chemtrails” – det största hotet mot vår planet
Sannolikt är Geoengineeering, även kallat chemtrails dvs besprutning med giftiga kemikalier och tungmetallpartiklar från flyg i kombination med stark elektromagnetisk bestrålning det för närvaran…