ml.naradanews.com
മലയോരത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീപ്പ്
ചെങ്കുത്തായ കയറ്റവും കുഴിയും നിറഞ്ഞ മലയോരത്തെ റോഡുകളിൽ രക്ഷകനും സുഹൃത്തും സഹായിയുമായിരുന്നു ജീപ്പുകൾ. മലയോരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും കഥകളിലും മിത്തുകളിലും ജീപ്പുകൾക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. മലയോരത്തെ...
https://www.facebook.com/naradanewslive