mjialomita.ro
Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de Conservator II S al Muzeului Judetean Ialomita
Având în vedere prevederile art. 31 din Hotărârea 286/2011 (republicata) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, se comunică următorul rezultat