mixeta.net
Tram 11 ponovno vozi!
Odlična prvoaprilska marketinška patka, koja se, sutradan nakon što je među publikom prouzročila histeriju, pretvorila u zbilju, jučer konačno i obistinila. Dug je bio period od sedam mjeseci, a poznavajući ne baš najljepše okolnosti raspada Tram 11-a tamo 2003. godine, u meni je, kao i vjerujem u
Marko Kaselj