mitc.edu.vn
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019 và ra mắt không gian anh ngữ MITC
Nhằm đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2019; đồng thời giúp HSSV nhà trường và học sinh THPT trên địa