mitc.edu.vn
Cao đẳng Công Thương Miền Trung – Những thành tựu trên hành trình 40 năm xây dựng và phát triển
Tiền thân là Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 2 thuộc Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương, Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung được thành lập từ 01/08/1978. Đến nay, sau 40 năm lịch sử hình thành và phát triển, Trường đã trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo đa