missatgerebut.com
Tristor.
Pel sol fet que l’ànima imagina la seva impotència, s’entristeix. (Spinoza)