missatgerebut.com
Mahendranagar (Bhimdatta) Far-Western Nepal
Català,English y Castellano. For others languages, please use the attached translator El dia 1 de Baisakh de 2073, el primer dia del nou any Nepalès, és a dir el dimecres 13 d’abril, vaig e…