misjonarzeafryki.org
Życzenia Wielkanocne | Misjonarze Afryki
Wy jesteście świadkami tego. (Łk 24, 48) Kolejny rok życia przybliża nas do ponownego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Rok, w którym być może przeżyliśmy wiele rozczarowań i zawiedzionych ludzkich nadziei – "a myśmy się spodziewali (Łk 24, 21). W Poranek Wielkanocny dociera do nas pewna i niezmienna nadzieja – zdolna otrzeć łzy wszystkim płaczącym. Nadzieja płynąca z prawdy, że Zmartwychwstały Chrystus wyzwala nas z grzechu, śmierci i szatana. Daje nam prawdziwe życie w przemieniającej mocy Ducha Świętego. Niech ta prawda wnosi w nasze życie radość i pomaga przezwyciężać to, co nas zasmuca. Niech radość Poranka Wielkanocnego opromienia całe nasze życie. Dzielmy się nią z innymi. Wspólnota Misjonarzy Afryki