misjonarzeafryki.org
X Tydzień Biblijny | Misjonarze Afryki
W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: "wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże" (por. Dz 4,31). Dzisiejsza niedziela skłania nas też do refleksji, jakie miejsce zajmuje Pismo Święte w moim życiu. I może warto przy okazji dzisiejszej niedzieli biblijnej, wziąć do ręki Słowo Boże i przeczytać, chociaż jeden fragment. Dla nas misjonarzy jest też przypomnieniem, że dzisiejszy świat potrzebuje przede wszystkim Ewangelii Jezusa Chrystusa. Papież Franciszek przypomniał nam, że misja Kościoła jest ożywiana duchowością nieustannego wychodzenia. Chodzi o "wyjście z własnej wygody i zdobycie się na odwagę, by dotrzeć do wszystkich peryferii potrzebujących światła Ewangelii" (Evangelii gaudium, 20). W 150 letniej historii naszego