misjonarzeafryki.org
Wstąp do Misjonarzy Afryki | Misjonarze Afryki
Jesteśmy Zgromadzeniem misyjnym, założonym przez kard. Karola Lavigerie w 1868r. w Algierze. Podstawową misją zgromadzenia jest ewangelizacja Afryki i dialog z Islamem. Główne idee naszego Zgromadzenia Misjonarzy Afryki: "Być wszystkim dla wszystkich" - czyli postawa, która zakłada otwarcie, miłość i znajomość ludzi. Taka postawa musi, rzecz jasna, przejawiać się na zewnątrz. Lavigerie kładł wielki nacisk na ten podwójny aspekt duchowości, którą zaszczepiał swoim misjonarzom: trzeba wychodzić do ludzi, przyjmując ich sposób życia, ich język i ubiór. Dlatego nasz habit zakonny, to ubiór ludzi północnej Afryki: biała ghandura, biały burnus i wiśniowa czapeczka. Jedynym znakiem zakonnym jest różaniec przewieszony na szyi, jak naszyjnik. Życie wspólnotowe. Misjonarze modlą się, pracują i żyją we wspólnotach. Kard. Lavigerie mówił : "Zawsze trzech, rzadko dwóch, nigdy jeden". Tej reguły nigdy nie pozwolił poddawać pod dyskusję. Międzynarodowy charakter misjonarskiej