misjonarzeafryki.org
Ojciec Biały na Festynie Rodzinnym w Warszawie | Misjonarze Afryki
Koniec roku szkolnego to czas pikników, festynów. Ja również zostałem zaproszony na taką imprezę. Miała ona miejsce 10 czerwca w Szkole Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. Bł. H. Koźmińskiego w Warszawie prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Festyn został zorganizowany pod hasłem: "Bądźmy razem dla Niepodległej". Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której miałem zaszczyt przewodniczyć. Celem festynu było podkreślenie wartości jaką ma świętowanie niedzieli razem z rodziną przez wspólną modlitwę, odpoczynek, zabawę, sport. Uczestnicy mieli czas na bycie razem, m.in. na rozmowy, zmaganie się w różnych konkurencjach sportowych, czy chociażby wspólną grę na afrykańskich instrumentach, gdyż spotkanie to było również okazją do odkrywania barwnego świata Afryki. Zaprezentowałem część naszego mobilnego muzeum: m.in. bębny i grzechotki, rzeźbę Makonde, do której nawiązałem podczas kazania, symbol wspólnoty, elementy tradycyjnego afrykańskiego stroju oraz,