misjonarzeafryki.org
Podejmij wyzwanie – Powiedz tak Afryce | Misjonarze Afryki
Rekrutacja 2017/2018. Czy chcesz: poświęcić swe życie dla Chrystusa w Afryce, na peryferiach Kościoła? być narzędziem Boga w niesieniu Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie? żyć i pracować w międzynarodowych wspólnotach? dawać świadectwo życia wspólnotowego z głębokim pragnieniem pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości? włączyć się w dialog z ludźmi o innej kulturze, tradycji i religii? Jeżeli czujesz, że Pan powołuje Ciebie do pracy misyjnej w Afryce, w charyzmacie Misjonarzy Afryki, potrzebna będzie Twoja świadoma, dobrowolna oraz osobista odpowiedź na głos Tego, który mówi "Idź i głoś". Rekrutacja kandydatów do naszego seminarium odbywa się poprzez osobistą wizytę w naszej wspólnocie, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi. Na rozmowę kwalifikacyjną można umówić się drogą telefoniczną: 81 746 79 85, lub e-mail animacja@ojcowiebiali.org Co jest potrzebne, by wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki? Zainteresowani powołaniem misyjnym jako kapłani lub bracia