misjonarzeafryki.org
Ojciec Biały – świadek misyjnego powołania podczas młodzieżowych rekolekcji u Sióstr Pasterzanek | Misjonarze Afryki
Siostry Matki Dobrego Pasterza - Siostry Pasterzanki zaprosiły dziewczęta do swojego domu w Szaflar na Podhalu na rekolekcje w dniach 3-7 lipca 2017 roku. Tematem przewodnim były słowa z Księgi Izajasza: "Przyodział mnie Pan szatą zbawienia" (Iz 61:10). Wspólna modlitwa, radość, zachwyt tatrzańskimi szczytami i podhalańską przyrodą, długie rozmowy do późna w nocy o tym, co ważne, o przyszłości, o marzeniach umocniło i odświeżyło wiarę w sens życia, działania, tworzenia. Obecny na rekolekcjach o. Mariusz – Misjonarz Afryki podkreślał, że życie to także służba, misja, że, jak mówił Jan Paweł II, "nie wystarczy odkryć Jezusa, trzeba Go nieść innym". Każdego dnia uczestniczki odkrywały swoją godność otrzymaną na chrzcie św. Już wtedy zostaliśmy przyodziani białą szatą, która jest symbolem przymierza Boga z nami. Pełnię tego przymierza wyraża Eucharystia, podczas której Jezus zstępuje do duszy jako Boski Oblubieniec. Stąd też, na Mszę Św. Rozesłania wszystkie uczestniczki ubrane były na