misjonarzeafryki.org
Powołanie | Misjonarze Afryki
Czy jesteś zainteresowany? By poświęcić swe życie dla Chrystusa w Afryce? Aby być narzędziem Boga w niesieniu Dobrej Nowiny na Czarnym Lądzie? Aby żyć i pracować w międzynarodowych wspólnotach? Aby dawać świadectwo życia wspólnotowego z głębokim pragnieniem pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości? Aby włączyć się w dialog z wyznawcami Islamu? Co jest potrzebne by wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki? Zainteresowani powołaniem misyjnym jako kapłani lub bracia w Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki powinni posiadać świadectwo maturalne i nie przekraczać 30. roku życia. Wymagane jest też wcześniejsze odwiedzenie naszej wspólnoty w Lublinie. Dokumenty, które należy przedstawić: odpis aktu urodzenia świadectwo chrztu i bierzmowania świadectwo maturalne własnoręcznie napisana prośba z uzasadnieniem wyboru CV - życiorys opinia księdza proboszcza rodzinnej parafii świadectwo zdrowia z uwzględnieniem przebytych chorób i stwierdzające zdolność do pracy w klimacie afrykańskim 5 zdjęć