misjonarzeafryki.org
Charyzmat | Misjonarze Afryki
Otwarci Na Afrykę - Otwarci Na Człowieka Afryka odkrywa przed nami swoje wartości kulturowe utrwalone w życiu zamieszkujących ją plemion. Jednak Afryka także zobowiązuje: do poznawania jej duszy, do otwarcia naszych serc w celu przyjęcia jej duchowego bogactwa, do pełnego szacunku spojrzenia na tych, którzy jej kulturę tworzą. Jedynie gotowość otwarcia się na bogactwo afrykańskich kultur doprowadzi do spotkania z człowiekiem, który te kultury tworzy. A przecież o to chodzi Chrystusowi, który chce dotrzeć do człowieka, bo to właśnie człowiek, bez względu na kolor skóry, jest w samym centrum Jego Boskiego Serca. Historia Zgromadzenia Misjonarzy Afryki przypomina, iż zawsze obecny w nim był trud wkraczania z sympatią w dzieje ludów afrykańskich, poprzez pokonywanie trudności językowych i złożoności obyczajów, aby głosić nadejście Królestwa Bożego. Kard. Lavigerie tak mówił do swoich duchowych synów: "Dla ewangelizacji niezbędna jest znajomość języka ludzi, wśród których pracujecie. Niech