misjonarzeafryki.org
Misjonarze w Żabiej Woli | Misjonarze Afryki
Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który pozwala lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycją stało stały się spotkania szkół z Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli, na których uczniowie wspólnie przeżywają dalsze nauki rekolekcyjne. Po wspólnej Mszy Świętej uczniowie ze szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach zebrali się w budynku Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli. Spotkanie rozpoczęło się krótkim przedstawieniem Samorządu Uczniowskiego, na temat wolontariatu, które miało przybliżyć uczniom wartość bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Koleżanki i koledzy zachęcali swoich rówieśników do brania udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i parafię. Kolejnym punktem było spotkanie z Misjonarzami Afryki, Siostrą Białą Gosią oraz Ojcem Białym Mariuszem. W interesujący sposób przedstawili oni swoją