misjonarzeafryki.org
Misjonarz na lekcji katechezy | Misjonarze Afryki
O. Mariusz odwiedził w czwartek, 5 października, Szkołę Podstawową nr 29 w Lublinie. Został on zaproszony przez ks. Tomasza Niedziałka na lekcję religii. Zaproszenie to jest odpowiedzią na tegoroczny program duszpasterski, w którym hasłem przewodnim jest "Idźcie i głoście", odnoszącym się do misyjności Kościoła i do postawy otwartości na sprawy misji. Ks. Krzysztof Gałan - szef Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Lubelskiej, podczas spotkania rozpoczynającego rok katechetyczny (26 sierpnia br.) zachęcał katechetów, aby zapraszali na lekcje misjonarzy. Zaznaczył, iż misje w kościele można promować w różny sposób, m.in. poprzez spotkania z misjonarzami, słuchania świadectw ich życia, aby jak najlepiej przybliżyć młodym ludziom sprawy misji. Podczas swojej wizyty o. Mariusz opowiedział uczniom o charyzmacie Ojców Białych, czyli ewangelizacji Afryki oraz dialogu z Islamem. Podzielił się także swoim doświadczeniem na misjach. Nie mogło również zabraknąć afrykańskich artefaktów, które