misjonarzeafryki.org
List Ojca Świętego Franciszka z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego "Maximum illud" | Misjonarze Afryki
List Ojca Świętego Franciszka z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego "Maximum illud" o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie Do Czcigodnego Brata Kardynała Fernando Filoniego, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów 30 listopada 2019 r. będziemy obchodzili setną rocznicę promulgacji Listu Apostolskiego Maximum illud, którym Benedykt XV pragnął nadać nowy impuls odpowiedzialności misyjnej głoszenia Ewangelii. Był rok 1919: pod koniec straszliwej wojny światowej, którą nazwał "bezsensowną rzezią[1]", Papież dostrzegał potrzebę ewangelicznego przekwalifikowania misji w świecie, aby została oczyszczona z wszelkiego zanieczyszczenia kolonialnego i trzymała się z dala od tych dążeń nacjonalistycznych i ekspansjonistycznych, które spowodowały wiele katastrof. "Kościół Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi"[2] - pisał, zachęcając także do odrzucenia wszelkich form interesowności, ponieważ tylko przepowiadanie i miłość Pana