misjonarzeafryki.org
93. Światowy Dzień Misyjny | Misjonarze Afryki
W niedzielę, 20 października 2019 r., przypada 93. Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będący dniem solidarności w modlitwie i pomocy materialnej misjom. Dzień ten w