mises.pl
Liczby mówią jednak za siebie – rozdział 11. „Burżuazyjnej godności”
Deirdre McCloskey przedstawia liczby, które opisują rewolucję przemysłową - skalę wzrostu ludności przy równoczesnym wzroście dochodu na osobę w Wielkiej Brytanii przełomu XVIII i XIX wieku