mises.pl
Konkursy na esej naukowy i publicystyczny
Tegoroczną edycję konkursu na esej Instytutu Misesa postanowiliśmy rozdzielić na dwie kategorie — esej naukowy i publicystyczny.