mises.pl
Nieroda: Suwerenność stanów czy supremacja Unii?
„Czy Karolina Południowa i pozostałe stany, które poszły w jej ślady, by w końcu utworzyć Skonfederowane Stany Ameryki, miały do tego prawo?”