mises.pl
Casey: Refleksje nad policentrycznym systemem prawnym
„Nie ma znaczenia, jak bardzo fenomenalna jest teoria — i tak jest bezużyteczna, jeśli jest skierowana do niepodatnej na nią grupy osób”.