mises.pl
Jasay: Demokracja - ku wzbogaceniu czy zubożeniu?
„Głosujący czynią sobie największą szkodę, gdy próbują używać mechanizmów demokracji do uzyskania za pomocą polityki tego, czego gospodarka im odmawia”.